Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 16

Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 16

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/pre.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 16
 DF - Prognozowanie Popytu

Opis szkolenia:

Szkolenie „Prognozowanie Popytu” (Demand Forecasting) obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące prognozowania w przedsiębiorstwie – jako części zintegrowanego systemu planistycznego w łańcuchu dostaw. Poruszane tematy omawiają zasady prawidłowego budowania prognoz i zarządzania prognozą.

Cele i korzyści szkolenia:

 • Zrozumienie potrzeby prognozowania sprzedaży (popytu)
 • Zrozumienie wpływu prognoz na priorytety przedsiębiorstwa: poziom obsługi Klienta, wielkość i strukturę zapasów oraz planowanie produkcji i zdolności produkcyjnych
 • Nabycie praktycznych umiejętności:

- przygotowania prognozy z użyciem metod ilościowych

- uwzględnienia w prognozie wiedzy rynkowej (Market Intelligence) i planowanych wydarzeń marketingowych

- oceny wiarygodności prognozy

- budowania zaufania do prognozy i włączania w prognozowanie pozostałych uczestników procesu

 • Poznanie metod wyboru priorytetów w procesie prognostycznym
 • Poznanie potencjału usprawnienia procesów, które niosą ze sobą metody wspólnego planowania w łańcuchu dostaw (CPFR)
 • Poznanie dobrych praktyk dotyczących aktualizacji i korygowania prognoz
 • Zrozumienie, jak odzwierciedlić priorytety przedsiębiorstwa budując miarę jakości procesu prognostycznego
 • Poznanie metod prognozowania produktów w różnych fazach cyklu życia
 • Poznanie zaawansowanych metod prognostycznych wspierających zarządzanie popytem sporadycznym, zamiennikami, popytem przetargowym oraz popytem w sytuacji ograniczonej podaży
 • Poznanie najlepszych praktyk i wskazówek dotyczących projektowania, wdrażania i zarządzania procesem prognostycznym w przedsiębiorstwie

Profil uczestników:

Szkolenie jest skierowane do kierowników logistyki, supply chain, pracowników działu marketingu oraz sprzedaży, analityków sprzedaży, osób zaangażowanych w przygotowanie prognoz oraz planowanie i budżetowanie sprzedaży oraz osób zarządzających procesem prognostycznym w firmie i koordynujących prognozy, pragnących budować i udoskonalać proces prognozowania w oparciu o najwyższe światowe standardy.

Sesje:

 • Cele prognozowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym
 • Wpływ prognoz na zapasy, sprzedaż, obsługę Klienta i uzyskiwane koszty wydajności procesów produkcyjnych
 • Metody pomiaru błędów i jakości prognoz
 • Metody ilościowe w prognozowaniu
 • Praktyczne ćwiczenia prognostyczne z wykorzystaniem rzeczywistych danych z przedsiębiorstw
 • Metody jakościowe w prognozowaniu – oczyszczanie historii i praca ze zdarzeniami
 • Wprowadzanie wiedzy rynkowej do prognoz (Market Intelligence)
 • Miejsce prognoz w strukturze planowania
 • Identyfikacja priorytetów w procesie prognostycznym
 • Metody wspólnego planowania i prognozowania w łańcuchu dostaw (CPFR®)
 • Zmiany prognoz i korygowanie prognoz
 • Biznesowe miary jakości procesu prognostycznego
 • Prognozowanie a cykl życia produktów
 • Planowanie popytu związanego z promocjami
 • Zarządzanie popytem w sytuacji ograniczonej podaży (Demand Management)
 • Zaawansowane techniki szczegółowe – planowanie popytu przetargowego, planowanie popytu sporadycznego i planowanie popytu zamienników
 • Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie procesem prognostycznym – najlepsze praktyki

Forma kursów:

24 godzin lekcyjnych w ciągu 3 dni. Prezentacje, studia przypadków z przedsiębiorstw, ćwiczenia praktyczne i zadania oparte o rzeczywiste dane, dyskusje.

Sugerowane szkolenia wprowadzające:


Warning: include(../../cms/inc/2/terminy.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 509

Warning: include(../../cms/inc/2/terminy.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 509

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/terminy.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 509

Nowy moduł


Warning: include(../../cms/inc/2/kurs.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 673

Warning: include(../../cms/inc/2/kurs.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 673

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/kurs.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 673
Kalendarz
i zapisy
Formularz
kontaktowy
Skontaktuj
się z nami

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 784

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 784

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/post.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/prognozowanie-popytu/index.php on line 784