Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 16

Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 16

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/pre.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 16
 AFC - Zarządzanie Procesem Prognostycznym

Opis szkolenia:

Uwaga - szkolenie to relizujemy wyłącznie w wersji dedykowanej dla danej firmy (szkolenie zamknięte).

 

Podczas szkolenia przedstawione są metody wyboru priorytetów w prognozowaniu, tak aby czas i zasoby zaangażowane w prognozowanie były wydajnie wykorzystywane.

Prezentowane są najlepsze praktyki w projektowaniu i wdrażaniu efektywnego procesu prognostycznego z uwzględnieniem ról, obowiązków i kompetencji, sposobu pomiaru wyników i ustalania celów, kalendarza, tak aby uczestnicy po szkoleniu gotowi byli do zidentyfikowania obszarów wymagających usprawnień oraz wdrażania ulepszeń w procesie prognostycznym w swojej firmie.

Poruszamy temat doboru właściwych technik prognostycznych w różnych fazach życia produktu oraz zagadnienia związane z korygowaniem prognoz.

Jako uzupełnienie palety technik prognostycznych przedstawione są zaawansowane metody celujące w aktywne zarządzanie popytem (Demand Management), integrację łańcucha dostaw (CPFR®) oraz szczegółowe techniki zarządzania zamiennikami, popytem sporadycznym oraz popytem przetargowym. Metody ilustrowane są przykładami z wdrożeń – studiami przypadków.

Cele szkolenia:

 • Poznanie metod wyboru priorytetów w procesie prognostycznym
 • Poznanie potencjału usprawnienia procesów, które niosą ze sobą metody wspólnego planowania w łańcuchu dostaw (CPFR)
 • Poznanie dobrych praktyk korygowania prognoz
 • Wybór miary jakości procesu prognostycznego odzwierciedlającej priorytety przedsiębiorstwa
 • Poznanie metod prognozowania produktów w różnych fazach cyklu życia
 • Poznanie zaawansowanych metod prognostycznych wspierających zarządzanie popytem sporadycznym, zamiennikami, popytem przetargowym oraz popytem w sytuacji ograniczonej podaży
 • Poznanie najlepszych praktyk i wskazówek dotyczących projektowania, wdrażania i zarządzania procesem prognostycznym w przedsiębiorstwie

Profil uczestników:

Szkolenie jest skierowane do kierowników logistyki, supply chain, marketingu i sprzedaży, analityków sprzedaży oraz wszystkich osób zaangażowanych w firmie w projektowanie, wdrażanie i usprawnianie procesu planowania sprzedaży oraz osób pragnących rozwijać swoje umiejętności prognostyczne.

Sesje:

 • Identyfikacja priorytetów w procesie prognostycznym
 • Metody wspólnego planowania i prognozowania (CPFR®)
 • Zmiany prognoz
 • Biznesowe miary jakości procesu prognostycznego
 • Prognozowanie a cykl życia produktów
 • Zarządzanie Popytem (Demand Management)
 • Zaawansowane techniki szczegółowe
 • Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie procesem prognostycznym – najlepsze praktyki

Forma kursów:

16 godzin w ciągu 2 dni. Prezentacje, studia przypadków z przedsiębiorstw, ćwiczenia praktyczne i zadania oparte o rzeczywiste dane, dyskusje.

Uwaga - szkolenie to relizujemy wyłącznie w wersji dedykowanej dla danej firmy (szkolenie zamknięte).


Warning: include(../../cms/inc/2/terminy.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 489

Warning: include(../../cms/inc/2/terminy.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 489

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/terminy.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 489

Nowy moduł


Warning: include(../../cms/inc/2/kurs.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 653

Warning: include(../../cms/inc/2/kurs.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 653

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/kurs.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 653
Kalendarz
i zapisy
Formularz
kontaktowy
Skontaktuj
się z nami

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 764

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 764

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/post.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/fcst--prognozowanie-i-zarzadzanie-popytem/afc--zarzadzanie-procesem-prognostycznym/index.php on line 764