Ponad 980 przeszkolonych firm. Zrealizowanych 1300 szkoleń.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące prognozowania w przedsiębiorstwie – jako części zintegrowanego systemu planistycznego w łańcuchu dostaw znajdą Państwo w szkoleniu „Prognozowanie Popytu” (Demand Forecasting).  Podczas szkolenia omawiamy zasady prawidłowego budowania prognoz i zarządzania prognozą.

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników z obszaru logistyki, supply chain, pracowników działów: marketingu i sprzedaży, analityków sprzedaży, osób  zarządzających procesem prognostycznym w firmie i koordynujących prognozy sprzedaży, którym zależy na budowie oraz doskonaleniu procesów zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Istotnym elementem szkolenia jest dokładne wprowadzenie w tematykę prognozowania, co pozwala jego uczestnikom usystematyzować wiedzę, słownictwo oraz metodologię. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesem prognozowania zdobędą też wiedzę dotyczącą  projektowania procesu prognostycznego oraz zarządzania nim zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.

Poprzednio tematyka kursu rozłożona była na dwa odrębne szkolenia: Fundamenty Prognozowania i Zarządzanie procesem. Aktualnie realizujemy najważniejsze zagadnienia tych szkoleń podczas jednego trzydniowego szkolenia:

„Prognozowanie Popytu”.

 

W wersji dedykowanej dla danej firmy (szkolenia zamkniętego) możemy rozdzielić tematy szkolenia na dwa odrębne kursy w zależności od zapotrzebowania firmy:

Fundamenty Prognozowania (FFC)Szkolenie ma na celu zrozumienie potrzeb i celów oraz przyswojenie metod prognozowania popytu. Uczestnicy zyskują także praktyczne umiejętności w zakresie prognozowania i planowania popytu. Kurs pozwala usystematyzować wiedzę, słownictwo oraz metodologię.

Zarządzanie Procesem Prognostycznym (AFC)Przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie procesem – dotyczy projektowania procesu prognozowania i zarządzania nim w oparciu o najlepsze  światowe praktyki.

Pobieranie dostępnych szkoleń

Nowy moduł