SCM | Supply Chain Management

Dawniej BSCM – Basics of Supply Chain Management

  • SCM
  • Najbliższe szkolenie

SCM

Supply Chain Management-Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

SCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - jest szkoleniem otwierającym kurs POM (Principles Of Operations Management), poświęcony najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją.

Z tego szkolenia skorzystali

SCM

Supply Chain Management-Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

SCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - jest szkoleniem otwierającym kurs POM (Principles Of Operations Management), poświęcony najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją.

Data rozpoczęcia: 2019-06-12 (Poznań)

Termin szkolenia:

2019-06-12
2019-06-14

Temat szkolenia:

Supply Chain Management-Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
SCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - jest szkoleniem otwierającym kurs POM (Principles Of Operations Management), poświęcony najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją.

Kod szkolenia:

1906SCM050

Miejsce szkolenia:

Poznań

Koszt szkolenia:

3 300.00 pln netto/szkolenie/osoba
Płatność: na podstawie faktury - po szkoleniu.
2 900.00 pln netto/szkolenie/osoba
Regulamin promocji.

Płatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)

Rezerwacja noclegów:

Pomagamy w rezerwacji noclegów do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W hotelach, w których odbywają się nasze szkolenia - dla osób chętnych mamy do tego czasu zarezerwowaną pulę pokoi. Rezerwując noclegi za naszym pośrednictwem korzystają Państwo z wynegocjowanych przez nas stawek za pobyt. (W przypadku, gdy szkolenia organizowane są w centrum konferencyjnym – proponujemy noclegi w jego pobliżu.) Wszystkie informacje organizacyjne wraz z możliwościami noclegowymi przesyłamy zawsze na ok. półtora miesiąca przed szkoleniem. Osoby zainteresowane rezerwacją prosimy o kontakt na adres mailowy: hotele@mpm24.com

Prowadzący:

Aleksander Sosnowski

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera: wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe APICS w języku angielskim, obiady i napoje.

oparty o program APICS POM (POM - Principles Of Operations Management).

Podręcznik do modułu SCM jest punktem wyjścia do kolejnych modułów - zawiera w sobie materiały przydatne do pozostałych szkoleń opartych o program APICS POM (w Polsce realizowanych jako cykl: Focused Supply Chain).

Materiały stanowią licencję APICS, otrzymują też Państwo certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany logiem APICS.

Opis szkolenia SCM:

SCM jest szkoleniem otwierającym cykl Focused Supply Chain oparty o POM (Principles od Operations Management), poświęconym najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją. Wiedza ta, w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, jest owocem tysięcy projektów opracowanych i zrealizowanych w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie, w ciągu ostatnich 50-ciu lat. Doświadczenia uczestników owych projektów, ich sukcesy, a przede wszystkim ich potknięcia, pozwoliły na usystematyzowanie tej wiedzy przez organizację APICS*(American Production and Inventory Control Society), zrzeszającą najbardziej doświadczonych menedżerów i specjalistów szeroko rozumianej logistyki - produkcji, planowania, zaopatrzenia.

Sprawdzone w praktyce, optymalne zasady, metody i techniki zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym, zostały opracowane pod kątem dydaktycznym w ramach POM, którego wstępem jest szkolenie podstawowe SCM. Termin „podstawowe” nie oznacza tutaj bynajmniej zakresu wiedzy trywialnej, nadającej się – jak mogłoby się wydawać – kształceniu jedynie początkujących specjalistów logistyki, produkcji czy też jakości. SCM jest szkoleniem przekrojowym. Obejmuje cały zakres kursu, umożliwiając jego uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów w procesie zarządzania łańcuchem dostaw.

Zręby tej szerokiej wiedzy, nie tylko są nieodzowne w procesie jej pogłębiania na kolejnych etapach kursu, ale umożliwiają zrozumienie istoty zarządzania produkcją i procesami z nią związanymi w sposób systemowy. SCM pokazuje, w jaki sposób zaplanować strategię firmy na najwyższym poziomie jej hierarchii organizacyjnej, a następnie konsekwentnie ją realizować w codziennej pracy, we wszystkich jej działach tak, aby cele biznes planu były realizowane na wszystkich poziomach hierarchii, w sposób rutynowy. W sposób, zapewniający powtarzalne osiąganie najwyższych wskaźników produktywności realizowanych procesów oraz redukowanie wszelkich przejawów marnotrawstwa do możliwie najniższego poziomu.

Ramowe ujęcie wiedzy o planowaniu i sterowaniu przepływami: materiałów, informacji, praw własności, itd. w łańcuchu dostaw, w szczególności zaś, w jego ogniwie produkcyjnym, zawarte w szkoleniu SCM, ma na celu skierowanie uwagi słuchaczy nie tyle na indywidualne rozwiązania wybranych problemów, co na wagę rozwiązania systemowego ogólnego problemu – efektywnego wykorzystania ograniczonych, ze swojej natury, zasobów przedsiębiorstwa, w celu optymalnej realizacji założonych celów. SCM uczy zatem nie tyle, jak gasić wybuchające wciąż na nowo pożary w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz jak zbudować system minimalizujący szansę ich pojawienia się.

 

Cele szkolenia:

• Zrozumienie istoty oraz funkcjonalności systemowego podejścia do problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami ich wykorzystania.
• Zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników.
• Poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII, w szczególności zaś obszarami:
- prognozowania i zarządzania popytem,
- nadrzędnego planowania zasobów,
- planowania zapotrzebowania materiałowego,
- szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów,
- harmonogramowania i sterowania operacyjnego,
- ciągłego doskonalenia.

Profil uczestników:

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd.

Sesje:

• Wstęp do Zarządzania Łańcuchem Dostaw
• Prognozowanie – Zarządzanie Popytem
• Planowanie Sprzedaży i Operacji ( S&OP)
• Główny harmonogram produkcji( MPS)
• Planowanie Potrzeb Materiałowych( MRP)
• Zarządzanie Zdolnościami Produkcyjnymi i Sterowanie Produkcją
• Lean/JiT 
• Teoria Ograniczeń

Forma kursów:

3 dni po 8 godzin. Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i oryginalnych, anglojęzycznych materiałach APICS. W ramach szkolenia uczestnicy wykonują także ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów.

Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu. 

Szkolenia rozwijające zagadnienie:

• MPP. Master Planning Policy – Planowanie: S&OP i MPS
• IMP. Inventory Management Policy – Polityka  Zarządzania Zapasami
• PSC. Production Scheduling & Control –Polityka Harmonogramowania i Sterowania  Produkcją
• BOS. Business & Operations Strategy

Terminy szkoleń:

Termin Szkolenie/Moduł Temat szkolenia Miasto
od: 2019-06-12
do: 2019-06-14
APICS - POM/SCMSupply Chain Management-Zarządzanie Łańcuchem DostawPoznań
od: 2019-07-03
do: 2019-07-05
APICS - POM/SCMSupply Chain Management-Zarządzanie Łańcuchem DostawSieradz (Scanfil)

 

Szkolenia APICS:

Od 2018 roku, szkolenia znane wszystkim jako cykl CPIM zostają zastąpione cyklem Focused Supply Chain, opartym o program Principles of Operations Management (POM) wg standardów APICS.

Cykl będzie realizowany w znanym już układzie pięciu modułów APICSa (będzie odpowiednikiem do tej pory prowadzonych pięciu modułów szkoleń CPIM). Poniżej informacja o zmianie nazw poszczególnych modułów:

SCM – Supply Chain Management (poprzednio BSCM)
MPP – Master Planning Policy (poprzednio MPR)
IMP – Inventory Management Policy (poprzednio DSP)
PSC - Production Scheduling & Control (poprzednio  ECO)
BOS – Business & Operations Strategy (poprzednio  SMR)