MPP | Master Planning Policy

Dawniej MPR – Master Planning of Resources

  • MPP
  • Najbliższe szkolenie

MPP

Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS

Szkolenie MPP. Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS odnosi się do standardów organizacji APICS, jest drugim z modułów cyklu POM. Omawiamy tu obszary współtworzące MRPII: prognozowanie popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzane nim; obsługę zamówień Klientów i pomiar poziomu obsługi Klienta; planowanie sprzedaży i operacji; budowanie i zarządzanie głównym harmonogramem produkcji.

Z tego szkolenia skorzystali

MPP

Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS

Szkolenie MPP. Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS odnosi się do standardów organizacji APICS, jest drugim z modułów cyklu POM. Omawiamy tu obszary współtworzące MRPII: prognozowanie popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzane nim; obsługę zamówień Klientów i pomiar poziomu obsługi Klienta; planowanie sprzedaży i operacji; budowanie i zarządzanie głównym harmonogramem produkcji.

Data rozpoczęcia: 2019-05-29 (Bydgoszcz (SPX Flow))

Termin szkolenia:

2019-05-29
2019-05-31

Temat szkolenia:

Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS
Szkolenie MPP. Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS odnosi się do standardów organizacji APICS, jest drugim z modułów cyklu POM. Omawiamy tu obszary współtworzące MRPII: prognozowanie popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzane nim; obsługę zamówień Klientów i pomiar poziomu obsługi Klienta; planowanie sprzedaży i operacji; budowanie i zarządzanie głównym harmonogramem produkcji.

Kod szkolenia:

1905MPP030

Miejsce szkolenia:

Bydgoszcz (SPX Flow)

Koszt szkolenia:

3 300.00 pln netto/szkolenie/osoba
Płatność: na podstawie faktury - po szkoleniu.
2 900.00 pln netto/szkolenie/osoba
Regulamin promocji.

Płatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)

Rezerwacja noclegów:

Pomagamy w rezerwacji noclegów do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W hotelach, w których odbywają się nasze szkolenia - dla osób chętnych mamy do tego czasu zarezerwowaną pulę pokoi. Rezerwując noclegi za naszym pośrednictwem korzystają Państwo z wynegocjowanych przez nas stawek za pobyt. (W przypadku, gdy szkolenia organizowane są w centrum konferencyjnym – proponujemy noclegi w jego pobliżu.) Wszystkie informacje organizacyjne wraz z możliwościami noclegowymi przesyłamy zawsze na ok. półtora miesiąca przed szkoleniem. Osoby zainteresowane rezerwacją prosimy o kontakt na adres mailowy: hotele@mpm24.com

Prowadzący:

Konrad Grondek

Informacje dodatkowe:

Gospodarz szkoleń – Firma SPX Flow Technology zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników.
Cena zawiera: wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe APICS w języku angielskim, obiady i napoje.

Podręcznik do modułu MPP stanowi uzupełnienie tego szkolenia i nie pokrywa całego zakresu materiału prezentowanego na szkoleniu.

Zalecamy przed udziałem w szkoleniu MPP uczestnictwo w szkoleniu SCM (Supply Chain Management). Podręcznik do modułu SCM stanowi uzupełnienie tego szkolenia, jest punktem wyjścia do kolejnych modułów - zawiera w sobie materiały przydatne do pozostałych szkoleń opartych o program APICS POM (w Polsce realizowanych jako cykl: Focused Supply Chain).

Materiały stanowią licencję APICS, otrzymują też Państwo certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany logiem APICS.

Opis szkolenia MPP:

W trakcie tego szkolenia skupimy się na podstawowych obszarach współtworzących zintegrowany system planowania i sterowania MRPII:
• prognozowania popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzania nim (Forecasting),
• obsługi Klienta, obsługi zamówień Klientów i pomiaru poziomu obsługi Klienta
• planowania sprzedaży i operacji (S&OP – Sales and Operations Planning),
• budowania i zarządzania głównym harmonogramem produkcji (MPS – Master Production Scheduling).


Szkolenie, jak zawsze, odnosi się do standardów organizacji APICS. Jednakże, właśnie projektowa perspektywa postrzegania problemu opracowania i wdrożenia efektywnego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w firmie, w zakresie ciągłego równoważenia popytu z podażą w warunkach wymaganej optymalizacji jakości obsługi klienta oraz ponoszonych w związku z tym kosztów, skłania nas do zaakcentowania zwłaszcza ćwiczeniowej strony szkolenia. Jego podstawą są nie tyle rozważania teoretyczne, które stanowią tutaj raczej tło problemu, co działanie na opracowanych przykładach, pozwalających na głębsze zrozumienie funkcjonalności systemu MRPII na poziomie nadrzędnego planowania zasobów oraz uwarunkowań osiągnięcia i utrzymania jej pożądanej jakości.   

Cele szkolenia:

• Zrozumienie wpływu jakości procesu prognozowania na jakość decyzji podejmowanych w procesie planowania.
• Poznanie miar, wskaźników, metod i technik prognozowania popytu.
• Zrozumienie procedury opracowania, wdrożenia i doskonalenia procesu prognozowania popytu w firmie oraz zasad efektywnej oceny jakości prognozy.
• Właściwe postrzeganie znaczenia planowania sprzedaży i operacji (S&OP) w systemie MRPII oraz zrozumienie zasad rządzących podziałem kompetencji i odpowiedzialności wszystkich uczestników planowania S&OP.
• Opanowanie umiejętności budowania planu S&OP dla wybranych strategii obsługi klienta, przewidywania bieżących i przyszłych zagrożeń dla realizacji planów w przyjętym horyzoncie planowania oraz proponowania możliwych scenariuszy rozwiązania przewidywanych problemów.
• Odkrycie spójności planowania operacyjnego na poziomie głównego harmonogramu produkcji MPS oraz planowania strategicznego (właścicielskiego) na poziomie biznes planu.
• Poznanie zasadniczych dla zdobycia przewagi konkurencyjnej funkcjonalności planowania produkcji w ramach głównego harmonogramu produkcji – MPS oraz warunków, które muszą być spełnione aby tę przewagę utrzymać.
• Opanowanie dobrych praktyk w zarządzaniu głównym harmonogramem produkcji MPS.

Sesje:

• Prognozowanie popytu
• Zarządzanie popytem i obsługą klienta
• Proces planowania sprzedaży i produkcji (Sales and Operations Planning, S&OP)
• Tworzenie głównego harmonogramu produkcji MPS (Master Production Schedule)
• Zarządzanie głównym harmonogramem produkcji MPS
• Kontrola planu i mierzenie realizacji

Forma kursów:

3 dni po 8 godzin. Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji, materiałach oryginalnych, anglojęzycznych materiałach APICS oraz ćwiczeniach praktycznych.

Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu. 

Sugerowane szkolenia wprowadzające:

• SCM. Supply Chain Management – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Terminy szkoleń:

Termin Szkolenie/Moduł Temat szkolenia Miasto
od: 2019-05-29
do: 2019-05-31
APICS - POM/MPPMaster Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPSBydgoszcz (SPX Flow)
od: 2019-06-26
do: 2019-06-28
APICS - POM/MPPMaster Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPSNiepołomice k. Krakowa (Woodward)

 

Szkolenia APICS:

Od 2018 roku, szkolenia znane wszystkim jako cykl CPIM zostają zastąpione cyklem Focused Supply Chain, opartym o program Principles of Operations Management (POM) wg standardów APICS.

Cykl będzie realizowany w znanym już układzie pięciu modułów APICSa (będzie odpowiednikiem do tej pory prowadzonych pięciu modułów szkoleń CPIM). Poniżej informacja o zmianie nazw poszczególnych modułów:

SCM – Supply Chain Management (poprzednio BSCM)
MPP – Master Planning Policy (poprzednio MPR)
IMP – Inventory Management Policy (poprzednio DSP)
PSC - Production Scheduling & Control (poprzednio  ECO)
BOS – Business & Operations Strategy (poprzednio  SMR)