VAN PUR

Van Pur

Od czerwca do lipca 2010 razem z firmą MPM Productivity Management przeprowadziliśmy warsztaty z prognozowania popytu i planowania produkcji. Konsultantem i trenerem był Bogusz Dworak.

Z naszej strony zaangażowaliśmy w to przedsięwzięcie zarówno osoby z działu planowania jak również kluczowe osoby z działów handlowych. Warsztaty skupiły się na dwóch obszarach:

1. Nabycie praktycznych umiejętności prognozowania przez zespół odpowiedzialny za prognozowania. Ta część zajęć skupiła się na metodach prognozowania. Warsztaty były oparte o realne dane z naszej firmy, co nadało im praktyczny charakter. Warsztaty pokazały nie tylko, jak skutecznie i szybko budować prognozy, ale również jak prognozy powinny "żyć w firmie": poruszaliśmy zagadnienia skoordynowanego korygowania prognoz: by reagować na zmieniający się popyt na rynku przekazując jednocześnie wiarygodne, nie nazbyt nerwowe dane do planowania produkcji i zaopatrzenia.

2. Organizacja procesu prognozowania popytu i planowania produkcji w firmie.
Podczas warsztatów udało się przedyskutować i określić jak najprawdopodobniej optymalnie zorganizować proces prognozowania w warunkach naszej firmy:

  • na jakim poziomie szczegółowości prognozować
  • kto powinien być odpowiedzialny za prognozy
  • jak zorganizować role działów handlowych i planowania.

Otwarcie rozmawialiśmy o potencjalnych trudnościach we wdrożeniu. Trener był pomocny, dzieląc się doświadczeniami z innych przedsiębiorstw. Warsztaty były pełne przykładów i Case Studies z innych firm o podobnym profilu.

Trener poświęcił dużo czasu przed warsztatami, aby zidentyfikować dobrze potrzeby, dobrać zakres zajęć i wybrać adekwatne, realne do przećwiczenia podczas zajęć. Przeprowadzone warsztaty bardzo pomogły nam w organizacji procesu prognozowania w naszej firmie.

Gorąco polecamy szkolenia z prognozowania oferowane przez MPM, ze względu na możliwość natychmiastowego zastosowania przekazanej wiedzy i zdobytych umiejętności w praktyce.

Marek Krzystkiewicz, Prezes Zarządu, VAN PUR S.A.

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn