Sonoco Poland Packaging Services

Sonoco Poland Packaging Services

Cykl szkoleń z zakresu APICS CPIM zrealizowany w formie projektu "Case Explorer" przekroczył nasze oczekiwania.

Szkolenie przeprowadzone zostało profesjonalnie, prowadzący dysponowali szeroką wiedzą teoretyczną popartą praktycznymi doświadczeniami. Zagadnienia były omawiane w pełny i wyczerpujący sposób.

Dodatkowo forma prowadzenia szkolenia aktywnie włączyła wszystkich uczestników znacznie poszerzając zakres przekazanej wiedzy.
W związku z zajmowanymi przez nas stanowiskami i różnicami w nadzorowanych obszarach każdy z nas miał inny cel uczestnictwa.

"Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia pozwoliła mi lepiej zrozumieć i usprawnić procesy planowania oraz zaopatrzenia. Dzięki temu byliśmy w stanie zmniejszyć wartość zapasów przedsiębiorstwa o ponad 40%."
Jakub Pietras, Planning Manager, Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o.

"Cykl szkoleń wg standardu APICS umożliwił mi zidentyfikowanie a następnie usprawnienie procesów logistycznych wejścia surowców jak i dystrybucji wyrobów gotowych. W rezultacie możliwe było zredukowanie stanów magazynowych o ok. 50%."
Piotr Samson, Logistics Manager, Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o.

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn