Sandoz

Sandoz Technical Operations Polska (a part of NOVARTIS Group)

Przez lata, jako osoba odpowiedzialna za SCM, toczyłem dyskusje z działem produkcji na temat zmian w planach produkcji (również tych najdroższych, czyli w najkrótszym horyzoncie), zmian w planach dostaw komponentów, pilnych wysyłek etc.

Wdrożenie standardu APICS w organizacji zmieniło kompletnie sytuacje. Skupienie wszystkich funkcji organizacji wokół jednego zwalidowanego planu, wiarygodne (bo oparte na zademonstrowanych możliwościach) dane planistyczne, czy też cały cykl S&OP pozwoliły na ustabilizowanie operacji co przełożyło się na :

 • widoczną poprawę w poziomie obsługi klienta,
 • redukcję zapasów,
 • przełamanie silosów i pracę międzydziałową,
 • poprawę wykorzystania zasobów produkcji - włączając w to ten najcenniejszy, czyli naszych Ludzi.


Novartis NTO Polska
jest pierwszą fabryką generyczną w grupie Novartis, która z sukcesem  wdrożyła i od 2 lat utrzymuje standard Class A MRPII (czyli fundament APICS lokalnie nazwany NOSSCE - Novartis Operational Standards for Supply Chain Excellence).

Standard działa we wszystkich operacyjnych obszarach organizacji i opiera się o 5 kluczowych zasad :

Dyscyplina

 • Zapoznaj się i postępuj zgodnie z określonymi procesami
 • Demokracja w planowaniu, staranność w realizacji


Jedno źródło informacji

 • Wszystkie dane pochodzą z jednego systemu ERP
 • Ogranicz korzystanie z Excela i innych narzędzi i zapewnij spójność z systemem ERP


Dokładność danych

 • Rozumienie i zachowanie dokładnych danych jako podstawa wiarygodnego planowania
 • Korzystaj z kluczowych wskaźników efektywności (KPIs) aby napędzać zrównoważony rozwój i ciągłe doskonalenie


Jeden obowiązujący plan

 • Utrzymuj obowiązujący i realistyczny plan dla wszystkich funkcji i pracuj zgodnie z nim
 • Plan oparty na wykazywanej wydajności


Cisza oznacza zgodę

 • Aktywnie przyczyniaj się do odniesienia sukcesu we wszystkich krokach planowania i realizacji
 • Wypowiadaj się głośno w sprawie potencjalnych problemów lub przeszkód

A Wszystko to dla naszych Klientów i przede wszystkim Pacjentów

Tomasz Halik
Production Head Bulk
Sandoz Technical Operations Polska (a part of NOVARTIS Group)

12.2020

Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami