RR Donnelley

RR Donnelley

Szkolenie „Prognozowanie Popytu”, w swoim przedmiotowym zakresie, spełniło moje oczekiwania. Dzięki niemu miałem okazję zapoznać się z technikami prognostycznymi oraz sposobami zarządzania popytem, co uzupełniło moją wiedzę w szerszym zakresie, a mianowicie Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Trener Bogusz Dworak, co warto podkreślić, starał się, aby sesje były platformą wymiany doświadczeń w zakresie procesu prognostycznego przez osoby reprezentujące różne branże. Co prawda byłem wyjątkiem reprezentującym IT, w większości oddelegowanymi byli pracownicy firm produkcyjnych,  ale szkolenie pomogło mi upewnić się, że popyt na usługi musi być określony poprzez właściwe zarządzanie backlog'iem prac. 

Bartłomiej Bilski, IT Service Operations Team Leader,  RR Donnelley

30.05.2018

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn