Oriflame Products Poland

Oriflame Products Poland

Jestem bardzo zadowolony z całego cyklu szkolenia otwartego CPIM prowadzonego przez MPM .

Szkolenie to pokazało praktyczne zastosowanie niektórych teorii, a także pomogło przygotować się do zdania egzaminu na CPIM. Uważam, że szkolenie zamknięte w zakresie BSCM, które odbyło się w naszej firmie, podniosło poziom wiedzy uczestników, osób nie związanych na co dzień z produkcją od strony planowania czy logistyki i pomogło we wzajemnym zrozumieniu potrzeb.

Grzegorz Glapa, Planning & Purchasing Manager, Oriflame Products Poland

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn