Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.

Nidec Motors & Actuators (Poland)

MPM Productivity Management było znane w Nidec Polska już od 2011 roku. Część osób już przeszła szkolenia organizowane przez tę firmę. Dzięki temu wiedzieliśmy, że to rzetelna firma znająca się na organizacji i prowadzeniu szkoleń. Długofalową współpracę zaczęliśmy w 2013 od szkoleń z Gospodarki Magazynowej. MPM namówiło nas na szkolenia półotwarte i muszę przyznać, że to był dobry pomysł. Korzyści są zarówno dla gospodarza jak i dla gości – osób z innych zakładów. Miałem okazję przekonać się, że nowe spojrzenie osób z zewnątrz potrafi ukazać jakiś problem z zupełnie innej perspektywy. A kiedy zaczyna się nad nim dyskusja i wymieniamy się doświadczeniami z różnych firm, często też różnych branż, można w trakcie tej dyskusji wypracować optymalne rozwiązanie.

Do 2018 roku przeszkoliliśmy w Nidec Polska 32 osoby. Szkolenia w firmie prowadzimy dwutorowo. Kontynuujemy szkolenia z Gospodarki Magazynowej oraz szkolimy pracowników z planowania zintegrowanego według standardu APICS. Najpierw w cyklu Certified In Production and Inventory Management (CPIM), a obecnie Focused Supply Chain opartego o program Principles of Operations Management (POM). W 80% uczestnikami szkoleń są specjaliści w zakresie logistyki i planowania oraz liderzy magazynów. Pozostała część to menedżerowie.

Bardzo ważna jest dla nas konsekwencja w realizacji szkoleń. Oczywiście, uczestnicy z jednej strony poszerzają swoją wiedzę, co jest bardzo istotne, ale co jest dla nas najważniejsze, to to, że dzięki szkoleniom nasi pracownicy nabywają umiejętności rozmowy o planowaniu w oparciu o ten sam standard i po prostu wszyscy zaczynamy mówić w tym samym języku – języku APICSa. Pracownicy mają różne doświadczenia, część z nich pracowała wcześniej w innych zakładach, często poza branżą motoryzacyjną, gdzie panowała odmienna organizacja pracy i sama komunikacja wyglądała też inaczej. Po szkoleniach dajemy wszystkim wspólną platformę porozumienia się, dzięki czemu procesy planistyczne w tym MPS i SOP łatwiej prowadzić.

Tak wyglądają szkolenia prowadzone wspólnie z MPM Productivity Management. Jakkolwiek trenerzy to połowa sukcesu tej firmy, to należy wspomnieć również o osobach z biura, które odpowiadają za całą logistykę organizacyjną. Ktoś przecież musi dopilnować, by materiały dotarły na czas, aby uczestnikom był zapewniony catering, skoordynować uczestników i trenerów. Również w naszej firmie mamy osobę do kontaktów z biurem MPM w sprawie logistyki szkoleń i muszę przyznać, że współpraca pomiędzy nimi od tych kilku lat przebiega wzorowo.

Czego można życzyć MPM Productivity Management z okazji 20 lat istnienia?

Wielu kolejnych lat z sukcesami na rynku. Kolejnych dobrych pomysłów, bo widać, że firma się rozwija. Niech dalej prowadzi swą działalność z takim zaangażowaniem jak do tej pory.

GRZEGORZ SKUBIS

KIEROWNIK DZIAŁU LOGISTYKI/ LOGISTICS MANAGER

2018

Od kilku lat pracownicy Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. poszerzają swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z cyklu CPIM APICS prowadzonych przez MPM Productivity Management.

Szkolenia prowadzone przez trenerów MPM Productivity są bardzo wysoko oceniane przez naszych pracowników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Uporządkowanie wiedzy zgodnie z metodologią APICS pozwala na głębsze zrozumienie realizowanych procesów i sprawniejsze nimi zarządzanie. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, iż dostarczone przez MPM materiały szkoleniowe stanowią doskonałe kompendium wiedzy przydatne w codziennej pracy.

Zachęceni pozytywnymi doświadczeniami, w roku 2013 wraz z MPM Productivity Management podjęliśmy szerszą współpracę umożliwiając prowadzenie szkoleń z cyklu CPIM APICS oraz WMW na terenie zakładu Nidec w Niepołomicach. Współpraca ta trwa do dziś przynosząc wiele korzyści w ramach nowych relacji biznesowych i wymiany wiedzy.

Grzegorz Skubis
Kierownik logistyki Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.   

Niepołomice, 12-11-2015

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn