KAEM

Kaem

Agility Planner Program pomógł mi znaleźć sposoby na budzenie zaangażowania w proces S&OP. Przed wdrożeniem w życie sugestii trenerów MPM spotkania S&OP bywały dość jałowe w części za którą odpowiadałem. Na obecnych spotkaniach, dzięki odpowiedniemu zbudowaniu agendy, pojawiło się zainteresowanie i zaangażowanie ze strony uczestników, szczególnie ze strony osób odpowiedzialnych za sprzedaż, co niezwykle cieszy. Spectrum spraw zawsze jest szerokie, ale nauczyłem się dobierać tematy, tak aby przykuły uwagę. Prezentacji towarzyszą komentarze i dyskusja prowadząca do podejmowania ważnych decyzji, które pozwalają mierzyć się z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Wyjątkowość i efektywność APP bierze się z tego, że zdobywaną na bieżąco wiedzę można ćwiczyć na podstawie swoich danych, a podejmowane działania są od razu oceniane przez trenerów MPM. Szczególnie dużo dają przede wszystkim konsultacje indywidualne, ponieważ pozwalają na połączenie wiedzy z różnych obszarów planowania w całość i bezpośrednie odniesienie jej do swojej pracy.

Polecam wszystkim współpracę z MPM Productivity Management, szczególnie udział w Agility Planner Program, ponieważ przynosi on szybkie i wymierne efekty.

Piotr Grygiel, Spec. ds S&OP, KAEM Sp. z o.o. Sp.k.

Luty 2021


Jesteśmy największym producentem oraz dystrybutorem akcesoriów malarskich, artykułów remontowych i elektronarzędzi w Polsce. Dostarczamy szeroką gamę wałków, pędzli, taśm zabezpieczających oraz innych produktów dla ponad 1500 detalicznych klientów na terenie całego kraju już od  ponad 25 lat.

W swojej ofercie posiadamy ponad 3000 różnych pozycji: są to zarówno produkty wytwarzane bezpośrednio przez nas w naszej fabryce, jak i towary zakupione od innych producentów, z którymi współpracujemy. Innymi słowy, jesteśmy zarówno firmą produkcyjną jak i handlową.

W części produkcyjnej naszej firmy, już od kilku lat opieramy się na procesie Planowania Operacji i Sprzedaży (SO&P) w zarządzaniu naszymi zdolnościami produkcyjnymi  oraz  zapasami. Proces ten okazał się być skutecznym sposobem na koordynację działań kluczowych działów, głównie Sprzedaży, Produkcji oraz Zakupów, mających na celu przygotowanie firmy do przyszłych wyzwań.

Byliśmy zainteresowani podpięciem części firmy odpowiedzialnej za zakup i sprzedaż pod jedną wspólną platformę planowania, tak aby mieć możliwość wspólnego podejścia do planowania zarówno w części handlowej i produkcyjnej. Mieliśmy wrażenie, że podejście podobne do dobrze nam znanego procesu Planowania Operacji i Sprzedaży z części produkcyjnej będzie można, po kilku modyfikacjach, zastosować w szerszym zakresie  i osiągnąć  nasz cel.

Aby lepiej przygotować się do tego zadania, poprosiliśmy o pomoc MPM Productivity Management - firmę rozpoznawalną w Polsce dzięki dużemu doświadczeniu w zakresie planowania.

W marcu 2018 roku wspólnie z MPM zorganizowaliśmy jednodniowe warsztaty dla naszego Zespołu. Na ten dzień ustaliliśmy następujące cele:

  • poznać mechanizmy S&OP dla kupowanych towarów i porównać je z mechanizmami stosowanymi przez nas dla wyrobów wytwarzanych
  • zaczerpnąć inspirację z przykładów i studiów przypadku firm działających w podobnym środowisku biznesowym - oferujących szeroką gamę produktów zarówno w sieciach handlowych DIY, jak i hurtowników,
  • omówić w jaki sposób S & OP może stanowić wsparcie w jeszcze bardziej świadomej kontroli portfela naszych produktów,
  • zwiększyć świadomość naszych Sprzedawców dotyczącą ich roli w prognozowaniu,
  • przeanalizować z całym zespołem możliwości ulepszenia procesu prognozowania - aby efektywniej wykorzystać czas, jaki pracownicy działu sprzedaży poświęcają na prognozowanie oraz aby zwiększyć ich zaangażowanie w ten proces,
  • dokonać przeglądu klasyfikacji produktów (rodzin); z punktu widzenia procesu prognozowania i procesu S&OP dla kupowanych i sprzedawanych produktów.

Warsztat został przeprowadzony przez Bogusza Dworaka, konsultanta i trenera, który ma szerokie doświadczenie w prognozowaniu, zarządzaniu procesem prognozowania oraz wdrożeniach S&OP w pokrewnych nam branżach, w tym w firmach z branży budowlanej i remontowej, obecnych zarówno w handlu tradycyjnym (hurtownie), jak i w nowoczesnych kanałach dystrybucji (DIY).

Cały nasz Zespół uznał warsztaty za bardzo wartościowe. Zespół docenił liczne przykłady rozwiązań stosowane w firmach podobnych do naszej. Okazało się, że będziemy mogli zastosować nasze obecne podejście S&OP dla całej firmy, niekoniecznie wkładając w to ogromny wysiłek.

Aby podnieść świadomość i podkreślić kluczową rolę wkładu Sprzedaży w prognozowaniu, Bogusz zaangażował cały zespół w trwające 2,5 godziny doświadczenie - interaktywną symulację firmy. Wszyscy członkowie Zespołu stanęli przed dylematami związanymi z planowaniem - musieli przygotować prognozę, aby umożliwić planowanie produkcji i zasobów. Po każdej rundzie Zespół mógł zobaczyć wyniki finansowe swoich decyzji: jako że zostały podane nam:  rzeczywista sprzedaż, rzeczywista produkcja, koszty produkcji oraz koszty finansowe i logistyczne. To umożliwiło Zespołowi analizę swojej strategii i taktyki - ponieważ każdy z departamentów miał możliwość wpływania na wyniki poprzez organizowanie promocji, ulepszanie procesów produkcyjnych itp. Wyniki tych symulacji jasno pokazały, że prognoza była podstawą wszystkich kolejnych decyzji.

Symulacja ta okazała się świetnym sposobem na przełamanie lodów i usprawniła pracę zespołową. Umożliwiła nam ona odniesienie kwestii, z którymi zetknęliśmy się podczas „zabawy" do autentycznych sytuacji działalności KAEM. Stanowiło to doskonałe wprowadzenie do drugiej części warsztatów, w której to dokonaliśmy przeglądu koncepcji S&OP dla zakupionych pozycji, zarządzania portfelem, klasyfikacji rodzin produktów i typowych decyzji S&OP, prowadzących do lepszego wykorzystania zapasów i lepszego zarządzania marżą.

Na podstawie tego warsztatu, jak również naszych wcześniejszych doświadczeń, zdecydowanie polecam MPM jako cennego partnera w zakresie doradztwa i szkolenia z Zarządzania  Łańcuchem Dostaw, szczególnie w dziedzinie Planowania Łańcucha Dostaw. 

Chciałbym również skorzystać z okazji, aby podziękować Boguszowi Dworakowi, którego dogłębna wiedza na temat Planowania Łańcucha Dostaw, odpowiednie doświadczenie i skuteczne umiejętności instruktorskie przyczyniły się do sukcesu tego warsztatu.

Piotr Popławski, Supply Chain Director, Kaem Sp. z o.o. sp.k.

08-06-2018

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn