Jutrzenka

Jutrzenka

W firmie Jutrzenka kontynuowane są prace nad doskonaleniem procesów zarządzania produkcją i zapasami.

Pierwszym etapem prac były szkolenia pracowników. Z ofert szkoleniowych wybrane zostały cykle APICS realizowane przez MPM. Szkolenia  przygotowujące do formalnego certyfikowania stowarzyszenia APICS, są również drogą do  podniesienia kwalifikacji pracowników. W szkoleniach uczestniczyli: Dyrektor Finansowy, Szef Produkcji, Kierownik zakładu produkcyjnego i specjaliści. Wysoka ocena kursów CPIM,  jak również wiedzy, umiejętności praktycznych i sposobu prowadzenia zajęć przez trenera firmy MPM, zaowocowała nawiązaniem bezpośredniej współpracy.

Od listopada 2003 roku realizujemy projekt systemu planowania i zarządzania produkcją i zapasami oparty o zasady APICS. Projekt realizowany jest przez zespół specjalistów PC „Jutrzenka” przy wsparciu konsultanta firmy MPM. Zrealizowany został cykl szkoleń, warsztatów  wewnętrznych, opracowane zostały procedury procesów Planowania Sprzedaży i Operacji SOP. Wdrożono procesy SOP. Prace projektowe zaplanowane są do czerwca 2004. W tym okresie oczekujemy na zweryfikowanie i skuteczne wdrożenie wszystkich procesów SOP, efektywne wdrożenie planowania MPS i MRP. Celem prac jest redukcja zapasów, doprowadzenie do akceptowalnego poziomu zmienności planów, oraz usprawnienie zarządzania zapasami, prognozowania, planowania sprzedaży. Dotychczasowy przebieg prac i osiągnięte wyniki są gwarantem sukcesu tego projektu.

Rozległa wiedza trenera, w szerokim zakresie zarządzania produkcją i zasobami, jego bogate doświadczenie, umiejętność analitycznej oceny i wyboru właściwego rozwiązania wspiera i kierunkuje prace projektowe naszych specjalistów. Projekt zmian dotyka podstaw prognozowania i planowania procesów. Wypracowywane modele konfrontowane są z rozwiązaniami zweryfikowanymi przez rynek i doświadczenia produkcyjne. Kompetencje trenera umożliwiają przełamanie zakorzenionych stereotypów.

Grzegorz Dołkowski, Prezes Zarządu, Jutrzenka S.A.

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn