Getinge

Getinge IC Production Poland

"APP to program oparty o zbalansowany cykl spotkań, gdzie teoria zderza się z praktyką, próbuje nakreślić możliwe scenariusze dla tych zagadnień, z jakimi każdy uczestnik mierzy się każdego dnia. Duża część programu skupia się na zebraniu i omówieniu danych, które są niezbędne podczas indywidualnych sesji coachingowych. To na nich, wspólnie z trenerami, dotarliśmy do sedna problemów oraz nakreśliliśmy możliwości wyjścia z kryzysu. Efekt przerósł oczekiwania, a działania podjęte po szkoleniu w krótkim czasie zaczęły przynosić wymierne korzyści dla firmy: stabilizacja lead time’u oraz poprawa jakości otrzymywanych prognoz."

Michal Subocz, Supply Chain Manager, Surgical Workflows, Getinge IC Production Poland Sp. z o.o.

02.2021

Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami