CEZ Polska

CEZ Polska

Niniejszym zaświadczamy, że firma MPM Productivity Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wykonywała w drugim kwartale 2013 roku, na zlecenie CEZ Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach Zamówienia usługę konsultingową z zakresu Profesjonalnego Zarządzania Zakupami.

Równocześnie stwierdzamy, że wykonawca wywiązał się z wykonania w/w zadania z należytą starannością pod względem jakościowym i terminowym.

Zważywszy na powyższe CEZ Polska Sp. z o.o. w Warszawie pozytywnie ocenia współpracę z firmą MPM Productivity Management Sp. z o.o., i ocenia ją jako solidnego kontrahenta.

Tomasz Zawadzki; Specjalista ds. Kontraktów i Przetargów; CEZ Polska Sp. z o.o.

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn