BMZ Poland

BMZ Poland

Jesteśmy międzynarodową firmą produkującą akumulatory litowo-jonowe  wielu zastosowań, w tym do e-rowerów, e-busów, narzędzi elektrycznych i innych, dla takich marek jak Husquarna, Stihl, Festool,Hilti, Metabo.

W 2016 roku postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się procesom planowania i łańcuchem dostaw, ponieważ nasz biznes w Polsce ciągle wzrasta. 

Wybraliśmy firmę konsultingową MPM Productivity Management jako partnera ze względu na ich ogromne doświadczenie w dostarczaniu uznanych standardów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Cały nasz zespół Łańcucha Dostaw uczestniczył w dostosowanych szkoleniach, aby mieć pewność, że wszyscy podobnie rozumiemy kluczowe procesy i pojęcia.

Gdy wszyscy kluczowi gracze zaczęli używać tego samego języka, zdecydowaliśmy się na wdrożenie Zintegrowanego Planowania Biznesowego / Procesu Planowania Sprzedaży i Operacji w celu zapewnienia wspólnej platformy zarządzania naszym zakładem i umożliwienia całemu Zespołowi Zarządzającemu podejmowania odgórnie skoordynowanych decyzji dotyczących zasobów – aby przejść od reaktywnego do pro-aktywnego procesu decyzyjnego.

Podczas przygotowywania szczegółów wdrożenia w połowie 2017 r. uznaliśmy, że procesy prognozowania wymagają udoskonaleń. Ponieważ jesteśmy firmą typu B2B, nasze prognozy są bardzo zależne od danych uzyskiwanych od naszych klientów. Niemniej jednak stwierdziliśmy, że można zrobić o wiele więcej, aby współpracować z naszymi klientami, w celu zapewnienia lepszych prognoz zasilających nasze systemy planowania.

Postanowiliśmy zorganizować 3-dniowe warsztaty prognostyczne dla naszego Zespołu Obsługi Klienta i Kierownictwa Działu Obsługi Klienta. Warsztaty zostały przygotowane i były prowadzone przez Bogusza Dworaka. Pracowaliśmy na naszych prawdziwych danych, aby skupić się na rzeczywistych wyzwaniach, które napotykamy, próbując uzgodnić prognozy z naszymi klientami. Doświadczenia Bogusza z wielu innych firm B2B dotyczące  wdrożenia CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment) bardzo zainspirowały nas do zorganizowania skuteczniejszej komunikacji z naszymi kluczowymi Klientami. Bogusz nie tylko dzielił się wiedzą, standardami i dobrymi praktykami, ale także przekazał przykłady narzędzi, plików i narzędzi do wspólnego uzgadniania  prognoz z Klientami. Dzięki warsztatom uważam, że aktualnie jesteśmy bardziej pro-aktywni i systematyczni w działaniach dotyczących przeglądu prognoz Klientów - jesteśmy także znacznie bardziej pewni jakości prognoz wykorzystywanych do planowania.

Po wzmocnieniu procesu prognozowania przystąpiliśmy do ostatecznego celu projektu – Zintegrowanego Planowania Biznesowego / Implementacji S&OP. W ramach tego odbył się 3-dniowy warsztat S&OP z MPM, a Bogusz Dworak był głównym konsultantem tego wydarzenia. Po raz kolejny podejście zaproponowane przez MPM okazało się właściwą drogą. Zrobiliśmy wdrożenie pilotażowe dla wybranej rodziny produktów, aby jasno zrozumieć konkretne potrzeby biznesowe i priorytety tego segmentu rynku. Warsztaty zostały poświęcone przeglądowi tego, co już zbudowaliśmy w zakresie prototypów S&OP oraz aby dostarczyć całemu zespołowi wskazówek dotyczących dalszych kroków. Spotkania przygotowawcze SOP (pre-SOP) są w naszej ocenie żmudne (2 spotkania po 4 godziny), ale  wysiłek ten jest zdecydowanie warty czasu, który zainwestowaliśmy.

Pierwsze spotkania SOP Wykonawczy (Executive S&OP) okazały się bardzo efektywne uważam, że zostały podjęte właściwe i bardzo konkretne decyzje. Co więcej – kierownictwo najwyższego szczebla wydawało się podekscytowane spotkaniem, a nasz dyrektor generalny wyraził opinię, że było to jedno z najbardziej owocnych i produktywnych spotkań, jakie mieliśmy.

Przed nami kolejne kroki. Podjęliśmy już konkretne działania w celu dalszej poprawy procesu i przygotowujemy kolejne rodziny produktów do włączenia do S&OP.

Jestem bardzo zadowolony z wsparcia, jakie otrzymaliśmy od MPM w ciągu ostatnich 18 miesięcy na naszej drodze do doskonałości biznesowej. Firma MPM zaoferowała zarówno edukację, która była kluczowa na początkowym etapie, jak i wsparcie konsultacyjne: Warsztaty z Prognozowania i S&OP, które były niezbędne na etapie wdrażania. 

Chciałbym również przekazać podziękowania Boguszowi Dworakowi, którego ogromna wiedza i szerokie doświadczenie z wielu firm i branż oraz przykłady rzeczywistych przypadków były inspirujące i pomogły nam przezwyciężyć trudności, które napotkaliśmy na naszej drodze.

Dlatego też gorąco polecam wsparcie, które otrzymaliśmy od zespołu produkcyjnego MPM, a szczególnie od Bogusza Dworaka, który odegrał kluczową rolę w warsztatach i konsultacjach.

Marcin Baron, Operations Director, BMZ Poland

06.2018

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn