Beiersdorf-Lechia

BEIERSDORF-LECHIA

Szkolenie APICS uzmysławia, jaka jest prawdziwa wartość naszych magazynów.  A może lepiej powiedzieć, jaki to jest koszt? Im szybciej przedsiębiorstwo w dzisiejszym otoczeniu ekonomicznym zrozumie te relacje, tym większą uzyska przewagę konkurencyjną.

Prowadzone przez MPM zajęcia zmieniają sposób myślenia, poprzez praktyczne przedstawienie metod zarządzania produkcją i zapasami, ukazują ukryte możliwości stojące przed każdym przedsiębiorstwem, niezależnie od wielkości czy branży, którą reprezentuje. Podobnie fakt, że w szkoleniu uczestniczą praktycy wpływa na wymianę know-how, powstanie więzi, które w przyszłości okażą się niezwykle pomocne.

Robert Stobiński, Material Management Manager, Beiersdorf-Lechia S.A.