Informacje organizacyjne i harmonogram Global Challenge SCM – The Fresh Connection. Ateny 2019.

ETAP I.

25 marca – 12 kwietnia - Remote Sessions - sesje treningowe online

Terminy poszczególnych rund:

Runda

Termin

Runda I

25 marca – 29 marca 2019

Runda II

01 kwietnia – 05 kwietnia 2019

Runda III

08 kwietnia – 12 kwietnia 2019

Zespoły biorące udział w sesjach treningowych (dawniej: kwalifikacje) grają jedną rundę tygodniowo (w podanych powyżej widełkach czasowych, od godziny 8.00 dnia rozpoczynającego rundę do 17.00 dnia kończącego rundę).  

UWAGA: możliwość indywidualnych sesji treningowych, tzn. Państwo decydują kiedy rozpoczynają i kończą rundy treningowe (zakończenie 3 rundy musi nastąpić 19 kwietnia). Uczestnicy sami ustawiają sobie czas na rundy, zaczyna i kończy rundy osoba z drużyny, która pełni rolę Supply Chain Managera.

 

ETAP II.

22 kwietnia – 31 maja - Global Challenge Rounds (remote) - zawody na poziomie krajowym (online)

Terminy poszczególnych rund:

Runda

Termin

Runda I

22 kwietnia – 03 maja 2019

Runda II

06 maja – 17 maja 2019

Runda III

20 maja – 31 maja 2019

Zespoły grają jedną rundę przez dwa tygodnie (w podanych powyżej widełkach czasowych). 

03 czerwca 2019 - ogloszenie wyników krajowych Global Challenge SCM 

Najlepszy zespół z Polski zakwalifikuje się do światowego finału (Global Final), który odbędzie się w Mediolanie. Koszty podróży i zakwaterowania zostaną pokryte przez MPM Productivity Management.

ETAP III.

27 września - Global Final in Athens - finał zawodów na poziomie międzynarodowym

Najlepsze zespoły z poszczególnych krajów lub regionów grają  3 rundy podczas jednego dnia.

Zwycięska drużyna otrzyma bezpłatny tygodniowy Executive Supply Chain Course na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, USA, o wartości 4500 dolarów na jednego uczestnika.

 

NAGRODY

WRÓĆ Z TARCZĄ!

Prócz wiecznej sławy i miejsca przy stole greckich bogów, masz szansę wygrać cenne nagrody


I MIEJSCE

  • udział w światowym finale
  • voucher dla każdego zawodnika o wartości 2900 zł netto na szkolenia MPM
  • tytuł herosa SCM


II MIEJSCE

  • dla każdego uczestnika z zespołu voucher o wartości 2900 zł netto na szkolenia MPM


III MIEJSCE

  • dla każdego uczestnika z zespołu rabat 50% na wybrane szkolenie MPM

 

 

Kosztorys Global Challenge SCM – The Fresh Connection. Ateny 2019.

 
Liczba miejsc w zawodach ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!Patroni medialni Global Challenge SCM - The Fresh Connection. Ateny 2019.

 

   

 

 

WERSJA DEMONSTRACYJNA TFC 

ZAPYTAJ O DEMO

 

POLSKI PROFIL ZAWODÓW TFC GC