Dla managera

ABY COKOLWIEK OSIĄGNĄĆ, MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY DO BALANSOWANIA NA KRAWĘDZI

– STIRLING MOSS

PRZYGOTUJ FIRMĘ NA TO, CO CZEKA NA TORZE – PRZYSZŁOŚĆ JEST NIEPRZEWIDYWALNA

DYNAMICZNY WZROST
ZAPANUJ NAD KLĘSKĄ URODZAJU!

SYTUACJA: Nasilonemu popytowi nie odpowiadają zdolności produkcyjne firmy: w jednym czasie pojawia się zbyt wielu klientów, a decyzja o inwestycji jest bardzo ryzykowna.

PROBLEMWzrostowi sprzedaży towarzyszy spadek terminowości dostaw. 

ROZWIĄZANIE: Konieczne jest długofalowe zarządzanie priorytetami: porównywanie planu optymistcznego z realnym pozwoli zoptymalizować ryzyko inwestycyjne. 

 

USPOKOJENIE RYNKU
PRZEOBRAŹ STAGNACJĘ W ZŁOTY OKRES ŁAŃCUCHA DOSTAW!

SYTUACJA: Dochodzi do zatrzymania wzrostu gospodarczego: spada on do zera bądź utrzymuje się na stałym poziomie, działy sprzedaży nie obniżają jednak wysoko postawionych celów.

PROBLEM: Firmy usiłują realizować swoje założenia kosztem konkurencji poprzez wojnę cenową i kosztem klienta obniżając jakość produktu i obsługi.

ROZWIĄZANIE: Stagnacja to złoty okres dla łańcucha dostaw: odkrywa, co klienta boli i jak można mu pomóc dzięki innowacyjnemu spojrzeniu na zaspokojenie jego potrzeb.
 

GORĄCZKA PRZED KRYZYSEM
SKUTECZNIE ZARZĄDZAJ RYNKIEM!

SYTUACJA: Firma staje przed koniecznością przetrwania spadku sprzedaży i przygotowania się do jej ponownego wzrostu, gdy kryzys się zakończy.

PROBLEM: Przedsiębiorca zabezpiecza kapitał tnąc koszty i redukując zapasy: jest to niebezpieczne przy zakończeniu kryzysu, ponieważ przywrócenie zdolności produkcyjnych i zasobów magazynowych do poprzedniego poziomu wymaga sporej ilości czasu.

ROZWIĄZANIE: Niezbędne jest określenie optymalnego poziomu redukcji kosztów i zapasów. Opracowanie scenariusza pesymistycznego pozwoli określić próg przeżycia, a optymistyczny zapewni najlepszą możliwą gotowość na wychodzenie z kryzysu.

 
Wybiegaj myślą naprzód: dostrzegaj symptomy przyszłych zdarzeń i przygotuj się na ich przyjęcie!
 
ŁAŃCUCH DOSTAW 2018 - SCENARIUSZOWA STRATEGIA I ZESPÓŁ WYTRAWNYCH KIEROWCÓW
 
 
CZASAMI TRZEBA ZWOLNIĆ, ŻEBY MÓC JECHAĆ SZYBCIEJ
– SIR JACKIE STEWART
 


Patronat honorowy Global Challenge SCM - The Fresh Connection 2018

 

 


Patroni medialni Global Challenge SCM - The Fresh Connection. Mediolan 2018.

 

 

 

WERSJA DEMONSTRACYJNA TFC 

ZAPYTAJ O DEMO

 

POLSKI PROFIL ZAWODÓW TFC GC