Strategia i SOP

Zarządzanie we mgle

Elastyczność – czy to jest najlepszy pomysł na strategię firmy w obecnych warunkach?

„Zarządzanie we mgle” obrazowo opisuje rzeczywistość, w jakiej teraz funkcjonują przedsiębiorstwa. Zmiany są zauważalne dla wszystkich. „Rynek nie jest taki stabilny jak kilka lat temu” to często powtarzane stwierdzenie w większości branż.

MASS CUSTOMIZATION

W czerwcu będę miał przyjemność prowadzić kolejne szkolenie w Dellu, jednym z jego smaczków będzie wycieczka po fabryce. Jest co oglądać, bo Dell jest chyba najbardziej znanym przykładem organizacji produkcji znanej jako „mass customization”: zdolność do wytwarzania kilkunastu tysięcy wyrobów dziennie, z których każdy jest robiony pod specyficzne zamówienie klienta robi wrażenie. Gdyby to były tylko zamówienia dla klientów indywidualnych, to wiadomo na czym się stoi – sztuka sztuce nierówna i trzeba być gotowym na szybkie zmiany konfiguracji wyrobów  (...)

Sales and Operations Planning w grupie Maspex – doświadczenia praktyków

„BD: Dlaczego koncern zdecydował się na wdrożenie koncepcji planowania i zarządzania zintegrowanego ?
GW: Biznes grupy Maspex stale rośnie. Powiększamy portfolio marek. Z sukcesem udało nam się wejść na rynki poza Polską: min. Węgry, Słowację, Ukrainę. Działamy w branży wymagającej dużej dynamiki: wciąż stają przed nami wyzwania, którymi jest wprowadzenie nowych produktów, nowych opakowań oraz bardzo intensywne i częste działania promocyjne. Gdy firma rozrasta się tak szybko, rośnie potrzeba koordynacji. Zauważyliśmy, że dotychczasowe metody zarządzania stały się niewystarczające. (…)”

SOP – Planowanie Sprzedaży i Operacji, czyli jak przetrwać kryzys i się rozwinąć.

Dlaczego w dobie recesji wiele firm przeżywa trudności? Jak to się dzieje, że niektóre potrafią wykorzystać kryzys na swoją korzyść? Gdzie leży różnica? Przyjrzyjmy się pewnemu przykładowi (...)