Egzaminy certyfikujące APICS - CPIM w Polsce

Aktualnie egzaminy są administrowane przez Pearson VUE.

Egzaminy można zdawać  w centrach komputerowych Pearson VUE – są one rozlokowane w całej Polsce

Do egzaminu można przystąpić w wybranym przez siebie terminie, oczywiście w miarę jego dostępności w centrum egzaminacyjnym.

Zakup kredytów na egzamin można dokonywać za naszym pośrednictwem (MPM). Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość wyboru lokalizacji egzaminu bezpośrednio ze strony APICS – bez konieczności logowania się na stronę operatora egzaminów.

Rekonfiguracja egzaminów CPIM

Na dorocznej konferencji APICS w Waszyngtonie, we wrześniu 2016, APICS CEO, Abe Askhenazi, Dyrektor Wykonawczy APICS (CEO), ogłosił, że certyfikacja CPIM będzie poddana istotnym zmianom. Propozycja zmiany wyszła od ochotniczej Grupy Roboczej (volunteer Task Force) i została wcześniej zatwierdzona przez Radę Dyrektorów APICS w lipcu 2016.

Tak też się stało - APICS zmniejszył wymaganą liczbę egzaminów z pięciu do dwóch:

CPIM PART 1 – obecny BSCM
CPIM PART 2 - MPR + DSP + ECO + SMR

Legenda:

BSCM - Basics of Supply Chain Management
MPR - Master Planning of Resources
DSP - Detailed Scheduling & Planning
ECO - Execution and Control of Operations
SMR - Strategic Management of Resources

Jeśli jesteś w procesie certyfikacji CPIM lub rozważasz ją, warto byś wiedział, co ta zmiana oznacza w kontekście Twoich planów.

UWAGA – APICS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad certyfikacji! Osoby zainteresowane certyfikacją będziemy na bieżąco informować o planach APICS.

 

Procedura zapisu na egzamin

Krok I
Klient zamawia w MPM egzamin (karta zgłoszeniowa MPM z informacjami o nabywcy, wybranym egzaminie, wybranym terminie (okienku), osobie, która się zgłasza i APICS ID tej osoby). 

Jeśli kandydat nie posiada APICS ID, prosimy o założenie darmowego profilu na stronie http://www.apics.org/NewUser, który jest jednoznaczny z nadaniem ID.

Po otrzymaniu takiego zamówienia MPM zgłasza kandydata do APICS i kupuje w jego imieniu Exam Credits, które będą upoważniały go do podjęcia kolejnych kroków całej procedury.
Exam Credits ważne są przez 6 miesięcy od daty ich zakupu (proszę zwrócić uwagę, że egzamin BSCM w starej wersji można zdawać tylko do 07 stycznia 2018 i w związku z tym exam credits na ten egzamin tracą ważność 06 stycznia  2018 niezależnie od daty ich zakupu – więcej szczegółów poniżej).

MPM wystawia fakturę w dniu zakupu Exam Credits. Przelicznik waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Krok II
Po otrzymaniu przez MPM potwierdzenia z APICS dotyczącego zakupu Exam Credits w APICS, MPM informuje kandydata o konieczności zalogowania się na swoim profilu na stronie  www.apics.org  i wypełnienie zakładki ATT – Authorization to Test (potwierdzenie danych osobowych,  terminu, zapoznanie się z kodeksem etycznym APICS itp).
ATT ważny jest przez 6 miesięcy od daty jego wypełnienia (proszę zwrócić uwagę, że egzamin BSCM w starej wersji można zdawać tylko do 07 stycznia 2018 i w związku z tym ATT na ten egzamin wygasa w dniu 06 stycznia  2018 niezależnie od daty jego wypełnienia).

Po wypełnieniu ATT Kandydat zostanie automatycznie przekierowany na stronę Pearson VUE’s.
Po wejściu na stronę będzie mógł wybrać centrum egzaminacyjne, datę i godzinę egzaminu.
Wypełnienie ATT nie obliguje do natychmiastowego zapisu na egzamin - do zaplanowania miejsca i terminu egzaminu można powrócić w dogodnym terminie (biorąc pod uwagę, że zakupione Exam Credits i ATT ważne są tylko 6 miesięcy).

Egzaminy realizowane są w trybie „on demand”, oczywiście w zależności od dostępności miejsc w centrach egzaminacyjnych (w perspektywie 6 miesięcy od wypełnienia ATT). Celem weryfikacji dostępności miejsc prosimy o kontakt z centrami egzaminacyjnymi.

UWAGA:

-  Zmiana terminu egzaminu - są to koszty, którymi obciąża Pearson VUE lub APICS – prosimy o weryfikację tych kosztów z Pearson lub APICS. Przesunięcie egzaminu możliwe jest na 24 godziny przed egzaminem -  koszt to 45$, przesunięcie egzaminu w terminie późniejszym nie jest możliwe i opłata za egzamin przepada. Kolejny egzamin można zaplanować w terminie nieprzekraczającym okres ważności ATT.

- Anulowanie egzaminu -  opłata przepada

Informacje dodatkowe o egzaminach

1. Osoby, które zakupiły wersję bundle (szczegóły w punkcie "Koszt egzaminu komputerowego") – będą miały rok, by podejść do obu egzaminów
2. Nowe egzaminy są ważne przez trzy lata – tzn. w przeciągu trzech lat od zaliczenia jednej części należy przystąpić i zaliczyć część drugą, aby otrzymać tytuł CPIM
3. Od 4 marca 2017 nie ma już okienek egzaminacyjnych, egzaminy będą w trybie “on demand”, oczywiście w zależności od dostępności miejsc w centrach egzaminacyjnych (w perspektywie 6 miesięcy od wypełnienia ATT)
4. Uwaga: „For candidates scheduling their exams after it converts to on-demand, candidates will see a minimum of 3 months of testing availability with most sites publishing a 6 full months calendar. Pearson VUE requires all sites to publish 90 day site schedules but the majority of their sites publish 6-month calendars”
5. Utrzymanie certyfikacji – należy uzbierać 75 punktów w przeciągu 5 lat.  Szczegóły dotyczące utrzymania certyfikacji, sposób naliczania punktów ukaże się niebawem na stronach www.apics.org 
6. Sugerujemy zdawać w pierwszej kolejności Part I a następnie Part II, ale nie jest to wymogiem
7. Nowy ECM (Exam Content Manual) jest dostępny w sprzedaży od 01 czerwca 2017

Zakres i przebieg nowych egzaminów

1. Aby podejść do nowych egzaminów nie ma konieczności zakupu Learning System
2. Zakres wiedzy CPIM nie ulegnie zmianie (Body of Knowledge) 
3. Zmiana samego egzaminu BSCM (obecnie Part I)
- Wcześniej: 105 pytań, 3 godziny
- Po zmianach: 150 pytań, 3,5 godziny
4. Zmiana pozostałych egzaminów (Part II):
- jeden egzamin złożony z MPR+DSP+ECO+SMR
- 150 pytań, 3,5 godziny
- 25% pytań z każdego modułu
5. Maksymalna ilość punktów do osiągnięcia: 350. Aby zaliczyć egzamin należy mieć minimum 300 punktów
6. Po zaliczeniu nowego egzaminu BSCM czyli CPIM Part I uczestnik nie dostanie drukowanego certyfikatu – otrzyma za to Linked-in banner. Osoby które otrzymają 80% i więcej punktów dostaną też link do certyfikatu, który będą mogły ściągnąć i samodzielnie wydrukować.
7. Certyfikacja CPIM nadal ważna będzie przez 5 lat
8. Pytania podczas egzaminu mogą mieć różną konstrukcję (odpowiedzi do wyboru, uzupełnianie wolnych pól, „przeciągnij i upuść” itp.)

Informacje dla osób będących w trakcie certyfikacji

1. 1. Aby móc jeszcze do końca 2018 roku zaliczać egzaminy z cyklu CPIM w starej formule egzamin z BSCM należy zdać do dnia 07 stycznia 2018 oraz zdać jeden egzamin z pozostałych modułów (MPR, DSP, ECO, SMR), lub uczestniczyć w jednym z tych czterech szkoleń lub zakupić do nich materiały do końca sierpnia 2017 (osoba taka może jednakże kontynuować certyfikację według nowych zasad).
2. Egzamin BSCM  (w starej formule) zakupić można było do 31 sierpnia 2017
3. Exam Credits i Authorization to Test dla egzaminu BSCM zakupione po 06 lipca 2017 są ważne do 06 stycznia 2018 a nie 6 miesięcy
4. Nowe egzaminy są w sprzedaży od 01 listopada 2017, zatem klienci zainteresowani egzaminami będą widzieli przez kilka miesięcy obie opcje egzaminów dostępnych w sprzedaży.
5. Egzaminy MPR / DSP / ECO / SMR w starej wersji – sprzedaż tych egzaminów przedłużona została do 31 lipca 2018 (sprzedaż tylko dla osób spełniających warunek z pkt pierwszego powyżej)
6. Egzaminy MPR / DSP / ECO / SMR w starej wersji będzie można zdawać do 31 grudnia 2018 (egzaminy tylko dla osób spełniający warunek z pkt pierwszego powyżej)
7. Od 4 marca 2017 nie ma już okienek egzaminacyjnych, egzaminy są w trybie “on demand”, oczywiście w zależności od dostępności miejsc w centrach egzaminacyjnych (w perspektywie 6 miesięcy od wypełnienia ATT)

Wskazówki egzaminacyjne

Rejestracja przez MPM

Klient zamawia w MPM egzamin (karta zgłoszeniowa MPM z informacjami o nabywcy, wybranym egzaminie, wybranym terminie (okienku), osobie, która się zgłasza i APICS ID tej osoby).

Jeśli kandydat nie posiada APICS ID, prosimy o założenie darmowego profilu na stronie http://www.apics.org/NewUser, który jest jednoznaczny nadaniem ID.

Po otrzymaniu takiego zamówienia MPM zgłasza kandydata do APICS i kupuje w jego imieniu Exam Credits, które będą upoważniały go do podjęcia kolejnych kroków całej procedury.

UWAGA: Ważność zakupionych kredytów egzaminacyjnych wynosi 6 miesięcy.

Szczegóły procesu rejestracji przesyłamy do osoby zgłaszającej.

Terminy egzaminów CPIM i CSCP

Począwszy od 4 marca 2017 roku nie ma już okienek czasowych, co oznacza, że wyboru terminu egzaminu dokonuje się w trybie "on demand", oczywiście w zależności od dostępności danego terminu w wybranym centrum egzaminacyjnym.

Lokalizacje egzaminów

Egzaminy zdawać będzie można w centrach komputerowych Pearson VUE – są one rozlokowane w całej Polsce

http://www.pearsonvue.com/apics/

Koszt egzaminu komputerowego

Koszty egzaminów w starej wersji (5 egzaminów – BSCM, MPR, DSP, ECO, SMR):

  • 325$ dla APICS PLUS Members
  • 410$ non-member/CORE

 

Koszty egzaminów po rekonfiguracji: 2 egzaminy -  CPIM Part 1 (BSCM) oraz CPIM Part 2 (egzamin łączony obejmujący zakres wiedzy z pozostałych 4 modułów):

Produkt APICS non-member/CORE APICS PLUS Member
CPIM Part 1    
Part 1 Learning System – materiały pomocnicze do certyfikacji $550 netto $395 netto
Part 1 Egzamin $690 netto $495 netto
CPIM Part 2    
Part 2 Learning System - materiały pomocnicze do certyfikacji $690 netto $495 netto
Part 2 Egzamin $690 netto $495 netto
BUNDLE    
Part 1 Learning System + egzamin + Part 2 Learning System + egzamin N/A $1,680 netto

 

Ilość pytań i punktacja

Egzaminy wg dawnego układu. 

Egzamin CPIM ma formę testu. Zdający mają trzy godziny na wypełnienie testu.

Moduł Ilość  pytań

APICS CPIM Basics of Supply Chain Management (BSCM)

105

APICS CPIM Master Planning of Resources (MPR)

75

APICS CPIM Detailed Scheduling and Planning (DSP)

75

APICS CPIM Execution and Control of Operations (ECO)

75

APICS CPIM Strategic Management of Resources (SMR)

75

 

Zdobycie 300 punktów lub więcej oznacza pomyślne zdanie egzaminu. Jeżeli uczestnik nie osiągnął wymaganego pułapu 300 punktów, może przystąpić ponownie do testu, jednak do następnego egzaminu musi upłynąć przynajmniej 30 dni. Organizatorzy nie przewidują wyjątków od tej reguły.

Informacje o uzyskanym wyniku z egzaminu uzyskuje się od razu po zakończeniu testu.

Egzaminy wg nowego układu. 

Zakres wiedzy CPIM nie ulegnie zmianie (Body of Knowledge) – ani przy egzaminie BSCM ani przy pozostałych modułach.

1. Zmiana samego egzaminu BSCM (Part I)
- Obecnie: 105 pytań, 3 godziny
- Po zmianach: 150 pytań, 3,5 godziny

2. Zmiana pozostałych egzaminów (Part II):
- będzie jeden egzamin złożony z MPR+DSP+ECO+SMR
- 150 pytań, 3,5 godziny
- 25% pytań z każdego modułu

Maksymalna ilość punktów do osiągnięcia: 350. Aby zaliczyć egzamin należy mieć minimum 300 punktów

Po egzaminie

Egzaminy wg dawnego układu.

Po pomyślnym przejściu egzaminu, uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z modułu BSCM, około 6 tygodni po ogłoszeniu wyników. Po kolejnych zdanych egzaminach otrzymują Państwo informację bezpośrednio po egzaminie, w formie raportu egzaminacyjnegoWszystkie informacje dostępne są na Państwa koncie APICS. Po zdaniu wszystkich 5 modułów otrzymują Państwo certyfikat CPIM.

Egzaminy wg nowego układu. 

Po zaliczeniu nowego egzaminu BSCM czyli CPIM Part I uczestnik nie dostanie drukowanego certyfikatu – otrzyma za to Linked-in banner. Osoby które otrzymają 80% i więcej punktów dostaną też link do certyfikatu, który będą mogły ściągnąć i samodzielnie wydrukować. Po zdaniu obu części egzaminu (PART I i PART II) otrzymują Państwo certyfikat CPIM.

Zdawalność egzaminów CPIM – APICS

Okres ważności egzaminów i certyfikacji APICS CPIM

Certyfikaty APICS są uznawane na całym świecie jako standard doskonałości zawodowej w zakresie łańcucha dostaw i zarządzania operacjami. W celu zapewnienia ważności tych certyfikatów, APICS ogranicza termin ważności egzaminów certyfikacyjnych. Egzaminy są ważne przez trzy lata – tzn. w przeciągu trzech lat od zaliczenia jednej części należy przystąpić i zaliczyć część drugą, aby otrzymać tytuł CPIM.

Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat.

Polityka ta ma na celu zapewnienie, że kandydaci, którzy zdobędą certyfikaty APICS będą posiadać aktualną oraz odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.

 

Powiadomienia kandydatów
Kandydaci na otrzymanie certyfikatów powinni pozostać powiadomieni o swoim statusie przez APICS. W przyszłości APICS będzie wysyłać stosowne powiadomienia na bieżąco.
Pytania od kandydatów na otrzymanie certyfikacji, należy skierować do Działu Obsługi Klienta APICS +1-773-867-1777 lub service@apics.org