Egzaminy certyfikujące APICS - CPIM w Polsce

Aktualnie egzaminy są administrowane przez Pearson VUE.

Egzaminy można zdawać  w centrach komputerowych Pearson VUE – są one rozlokowane w całej Polsce

Do egzaminu można przystąpić w wybranym przez siebie terminie, oczywiście w miarę jego dostępności w centrum egzaminacyjnym.

Zakup kredytów na egzamin można dokonywać za naszym pośrednictwem (MPM). Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość wyboru lokalizacji egzaminu bezpośrednio ze strony APICS – bez konieczności logowania się na stronę operatora egzaminów.

Rekonfiguracja egzaminów CPIM

W 2016 roku APICS  zmniejszył wymaganą liczbę egzaminów z pięciu do dwóch:

CPIM PART 1 – BSCM
CPIM PART 2 - MPR + DSP + ECO + SMR

Legenda:

BSCM - Basics of Supply Chain Management
MPR - Master Planning of Resources
DSP - Detailed Scheduling & Planning
ECO - Execution and Control of Operations
SMR - Strategic Management of Resources

UWAGA – APICS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad certyfikacji! Osoby zainteresowane certyfikacją będziemy na bieżąco informować o planach APICS.

 

Wskazówki egzaminacyjne

Procedura zapisu na egzamin za pośrednictwem MPM

Krok I
Klient zamawia w MPM egzamin (karta zgłoszeniowa MPM z informacjami o nabywcy, wybranym egzaminie, wybranym terminie (okienku), osobie, która się zgłasza i APICS ID tej osoby). 

Jeśli kandydat nie posiada APICS ID, prosimy o założenie darmowego profilu na stronie http://www.apics.org/NewUser, który jest jednoznaczny z nadaniem ID.

Po otrzymaniu takiego zamówienia MPM zgłasza kandydata do APICS i kupuje w jego imieniu Exam Credits, które będą upoważniały go do podjęcia kolejnych kroków całej procedury.

UWAGA: Exam Credits ważne są przez 6 miesięcy od daty ich zakupu (proszę zwrócić uwagę, że egzamin BSCM w starej wersji można zdawać tylko do 07 stycznia 2018 i w związku z tym exam credits na ten egzamin straciły ważność 06 stycznia  2018 niezależnie od daty ich zakupu).

MPM wystawia fakturę w dniu zakupu Exam Credits. Przelicznik waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Krok II
Po otrzymaniu przez MPM potwierdzenia z APICS dotyczącego zakupu Exam Credits w APICS, MPM informuje kandydata o konieczności zalogowania się na swoim profilu na stronie  www.apics.org  i wypełnienie zakładki ATT – Authorization to Test (potwierdzenie danych osobowych,  terminu, zapoznanie się z kodeksem etycznym APICS itp).
ATT ważny jest przez 6 miesięcy od daty jego wypełnienia (proszę zwrócić uwagę, że egzamin BSCM w starej wersji można zdawać tylko do 07 stycznia 2018 i w związku z tym ATT na ten egzamin wygasł 06 stycznia 2018).

Po wypełnieniu ATT Kandydat zostanie automatycznie przekierowany na stronę Pearson VUE’s.
Po wejściu na stronę będzie mógł wybrać centrum egzaminacyjne, datę i godzinę egzaminu.
Wypełnienie ATT nie obliguje do natychmiastowego zapisu na egzamin - do zaplanowania miejsca i terminu egzaminu można powrócić w dogodnym terminie (biorąc pod uwagę, że zakupione Exam Credits i ATT ważne są tylko 6 miesięcy).

Egzaminy realizowane są w trybie „on demand”, oczywiście w zależności od dostępności miejsc w centrach egzaminacyjnych (w perspektywie 6 miesięcy od wypełnienia ATT). Celem weryfikacji dostępności miejsc prosimy o kontakt z centrami egzaminacyjnymi.

UWAGA:

-  Zmiana terminu egzaminu - są to koszty, którymi obciąża Pearson VUE lub APICS – prosimy o weryfikację tych kosztów z Pearson lub APICS. Przesunięcie egzaminu możliwe jest na 24 godziny przed egzaminem -  koszt to 45$, przesunięcie egzaminu w terminie późniejszym nie jest możliwe i opłata za egzamin przepada. Kolejny egzamin można zaplanować w terminie nieprzekraczającym okres ważności ATT.

- Anulowanie egzaminu -  opłata przepada

Terminy egzaminów CPIM i CSCP

Wyboru terminu egzaminu dokonuje się w trybie "on demand", oczywiście w zależności od dostępności danego terminu w wybranym centrum egzaminacyjnym (w perspektywie 6 miesięcy od wypełnienia ATT).

Uwaga: „For candidates scheduling their exams after it converts to on-demand, candidates will see a minimum of 3 months of testing availability with most sites publishing a 6 full months calendar. Pearson VUE requires all sites to publish 90 day site schedules but the majority of their sites publish 6-month calendars”

Lokalizacje egzaminów

Egzaminy zdawać będzie można w centrach komputerowych Pearson VUE – są one rozlokowane w całej Polsce

http://www.pearsonvue.com/apics/

Koszt egzaminu komputerowego

Koszty egzaminów po rekonfiguracji: 2 egzaminy -  CPIM Part 1 (BSCM) oraz CPIM Part 2 (egzamin łączony obejmujący zakres wiedzy z pozostałych 4 modułów):

Produkt APICS non-member/CORE APICS PLUS Member
CPIM Part 1    
Part 1 Learning System – materiały pomocnicze do certyfikacji $550 netto $395 netto
Part 1 Egzamin $690 netto $495 netto
CPIM Part 2    
Part 2 Learning System - materiały pomocnicze do certyfikacji $690 netto $495 netto
Part 2 Egzamin $690 netto $495 netto
BUNDLE    
Part 1 Learning System + egzamin + Part 2 Learning System + egzamin N/A $1,680 netto


Osoby, które zakupiły wersję bundle – będą miały rok, by podejść do obu egzaminów.

Ilość pytań i punktacja

Sugerujemy zdawać w pierwszej kolejności Part I a następnie Part II, ale nie jest to wymogiem.

1. Egzamin Part I (kiedyś BSCM): 150 pytań, 3,5 godziny

2. Egzamin Part II (kiedyś pojedyńcze egzaminy MPR, DSP, ECO, SMR):
- 150 pytań, 3,5 godziny
- 25% pytań z każdego modułu

Maksymalna ilość punktów do osiągnięcia: 350. Aby zaliczyć egzamin należy mieć minimum 300 punktów.

Pytania podczas egzaminu mogą mieć różną konstrukcję (odpowiedzi do wyboru, uzupełnianie wolnych pól, „przeciągnij i upuść” itp.)

Po egzaminie

Po zaliczeniu nowego egzaminu BSCM czyli CPIM Part I uczestnik nie dostanie drukowanego certyfikatu – otrzyma za to Linked-in banner. Osoby które otrzymają 80% i więcej punktów dostaną też link do certyfikatu, który będą mogły ściągnąć i samodzielnie wydrukować. Po zdaniu obu części egzaminu (PART I i PART II) otrzymują Państwo certyfikat CPIM.


Nowe egzaminy są ważne przez trzy lata – tzn. w przeciągu trzech lat od zaliczenia jednej części należy przystąpić i zaliczyć część drugą, aby otrzymać tytuł CPIM.

Okres ważności egzaminów i certyfikacji APICS CPIM

Certyfikaty APICS są uznawane na całym świecie jako standard doskonałości zawodowej w zakresie łańcucha dostaw i zarządzania operacjami. W celu zapewnienia ważności tych certyfikatów, APICS ogranicza termin ważności egzaminów certyfikacyjnych. Egzaminy są ważne przez trzy lata – tzn. w przeciągu trzech lat od zaliczenia jednej części należy przystąpić i zaliczyć część drugą, aby otrzymać tytuł CPIM.

Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat.

Polityka ta ma na celu zapewnienie, że kandydaci, którzy zdobędą certyfikaty APICS będą posiadać aktualną oraz odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.

Utrzymanie certyfikacji – należy uzbierać 75 punktów w przeciągu 5 lat.  Szczegóły dotyczące utrzymania certyfikacji, sposób naliczania punktów ukaże się niebawem na stronach www.apics.org

Powiadomienia kandydatów
Kandydaci na otrzymanie certyfikatów powinni pozostać powiadomieni o swoim statusie przez APICS. W przyszłości APICS będzie wysyłać stosowne powiadomienia na bieżąco.
Pytania od kandydatów na otrzymanie certyfikacji, należy skierować do Działu Obsługi Klienta APICS +1-773-867-1777 lub service@apics.org