2012

KONKURS - Coraz bliżej Mikołajki, czyli idziemy na zakupy…

„Po czym można poznać męża towarzyszącego żonie na zakupach w sklepie odzieżowym? Po snuciu się między półkami z rękami wypełnionymi reklamówkami. Myśli zajęte są powtarzaniem czym się różni sukienka od spódnicy i jak poznać po twarzy ukochanej, że należy się już zachwycić. I co zrobić by wyglądało to wiarygodnie. To się nazywa miłość, gdy nie z przyjemności własnej coś robimy, ale by ucieszyć Lepszą Połowę. (...)

 Kto by pomyślał, że w tych warunkach zrodzi się obserwacja prognostyczno - strategiczno - zapasowa? (...)"

Benchmarking Volvo Buses – Newag.

Nasze szkolenia dostarczają wiedzy, mogą wskazać kierunek działań, ale już od Naszych Klientów zależy  jak ową wiedzę wykorzystają. Część z Nich po szkoleniach jest żądna dalszej wymiany myśli, doświadczeń, rozmów z ludźmi z pokrewnych branż. I tak z Sali szkoleniowej rozmowy, spotkania przenoszą się  do firm.

Przykładem takiej wymiany doświadczeń miedzy pokrewnymi firmami jest spotkanie Firm: NEWAG i VOLVO BUSES, które odbyło się pod koniec sierpnia  w Firmie Volvo Buses. 

Spotkanie przedstawicieli APICS.

21 lipca w Paryżu odbyło się spotkanie przedstawicieli  APICS ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy.

APICS  reprezentowali: Abe Eshkenazi CSCP, CPA, CAE Chief Executive Officer; Sharon Rice - Executive Vice President at APICS i Freddy Arnauts - Manager European Partners Services at APICS.

Dzień ż życia logistyka - Wyniki konkursu.

Ladies and Gentlemen....
...The winner is......

„Jest między nami chemia” autorstwa Pana Michała Tyburskiego z firmy Lotos Oil. Nagrodą są 3 dowolne szkolenia z cyklu CPIM.

II miejsce zajmuje artykuł: „Wtorek, godzina 8:20…” autorstwa Tomasza Gawędy z BOS Automotive Products Polska. Nagrodą są 2 dowolne szkolenia z cyklu CPIM.
Spośród głosujących wylosowana została jedna osoba – Product Manager z branży elektrotechnicznej -  która otrzyma  1 dowolne szkolenie z cyklu CPIM.

Konferencja AGROLOGISTYKA

Konferencja AGROLOGISTYKA 2012 jest poświęcona zagadnieniom teorii i praktyki logistyki w gospodarce żywnościowej. W ostatnich latach, szczególnie po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, rozpoczęły się dynamiczne zmiany w tym sektorze gospodarki. Przeobrażenia dotyczą całego żywnościowego łańcucha dostaw – sfer zaopatrzenia producentów rolnych w środki produkcji, wytwórców produktów rolnych, przetwórstwa i końcowej dystrybucji do klienta. W tych przeobrażeniach istotną rolę, z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter, odgrywa i będzie odgrywała logistyka. Rosnące wymagania rynków produktów żywnościowych, zwłaszcza konsumentów, a także coraz większa złożoność procesów produkcji żywności, sprawiają, że ten sektor staje się wyzwaniem dla wprowadzania nowoczesnych rozwiązań logistycznych bez których, konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu, zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym byłaby niewielka.

Warsztaty ETO w Volvo.

Powtarzalna produkcja niepowtarzalnych produktów. Standardy planowania w przemyśle projektującym na zamówienie na przykładzie fabryki autobusów Volvo.

Produkcja autobusów charakteryzuje się prostymi wymaganiami klienta: ma spełniać szczególne jego wymogi, niezawodny i miły dla pasażera nawet po przejechaniu miliona kilometrów, w dobrej (dla klienta) cenie, szybko i terminowo dostarczony. I w sumie nic więcej. Proste prawda?

Dodajmy, że autobus składa się z dziesiątek tysięcy części, pochodzących od setek dostawców. Wiele z nich ma długie czasy dostawy, często wynikające ze specyficznych oczekiwań klienta. Lubi on je zresztą zmieniać.

Zapraszamy na warsztaty, organizowane w Volvo we Wrocławiu, skierowane do firm działających na rynku ETO (Engineering To Order – Projektowanie na Zamówienie).

Dzień ż życia logistyka - Konkurs.

Zapraszamy Was do piór. Napiszcie o swojej biurowo – fabrycznej rzeczywistości: (nie)ciekawym wydarzeniu, (nie)codziennej przygodzie,  zmaganiu się z (nie)fartem dnia, (nie)pozytywnej inspiracji,  blaskach i cieniach Waszego zawodowego życia. Pół żartem – pół serio. A my jak najzupełniej poważnie docenimy Wasze starania.

I miejsce – 3 dowolne szkolenia z cyklu CPIM
II miejsce – 2 dowolne szkolenia z cyklu CPIM
Nagroda dla „zaczytanych” - 1 dowolne szkolenie z cyklu CPIM

Zdawalność egzaminów CPIM – APICS.

Dla większości praktyków najtrudniejszym egzaminem w procesie certyfikacji CPIM jest test z SMR. Potwierdzają to dane statystyczne: zdaje go około 51% osób podchodzących. W przypadku pozostałych modułów wskaźnik ten zazwyczaj waha się w granicach 70 i więcej procent (z pewnymi wahaniami w poszczególnych latach). 

Kolejny udany rok dla MPM Productivity Management

Firma MPM Productivity Management zamknęła 2011 rok największym w swej historii przyrostem klientów:  ponad 80 nowych podmiotów na liście klientów (od początku istnienia firmy jest ich ponad 570). Są pośród nich takie firmy jak Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., ABB Sp. z o.o., czy też Oracle Polska Sp. z o.o. 

„Cieszymy się bardzo, iż tak wiele nowych firm zaufało naszej jakości. W 2011 roku zrealizowaliśmy ponad 240 dni szkoleniowo – konsultingowych, podczas których przeszkoliliśmy ponad 1150 osób (...)".

Szkolenia w Dell Products Poland w Łodzi.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach wg standardu APICS organizowanych w firmie Dell w Łodzi.

Szkolenia połączone są z wycieczką po fabryce.

Dell jest globalnym producentem komputerów. Jest numerem jeden w sprzedaży komputerów w USA i numerem dwa na świecie.
 

Kalendarz
i zapisy
Formularz
kontaktowy
Skontaktuj
się z nami