2008

Zmiana nazwy Spółki MPM prodAction

Z dniem 23 lipca 2008r. nastąpiło przekształcenie Spółki MPM prodAction 2009 Sp. z o.o. w Spółkę MPM Productivity Management Spółka z ograniczoną 2008 odpowiedzialnością.

Bogusz Dworak nowym konsultantem w MPM prodAction

Bogusz Dworak został konsultantem w MPM prodAction. Specjalizuje się w prognozowaniu popytu i zarządzaniu zapasami.