APICS | Focused Supply Chain

APICS CPIM
Certified in Production & Inventory Management
APICS POM
Principles of Operations Management

Standard APICS to standard wiedzy dotyczący obszaru planowania, zarządzania produkcją i zapasami. Do 31 grudnia 2017 roku nasze szkolenia opierać się będą o cykl CPIM (Certified in Production & Inventory Management) składający się z pięciu modułów szkoleniowych. Program skierowany jest przede wszystkim do specjalistów z sektora produkcyjnego. Całościowe podejście do zagadnienia kierowania przedsiębiorstwem powoduje, że korzystają z niego także firmy handlowe i usługowe. Ze względu na swoją praktyczną formę: przytaczane przykłady z firm i dyskusje, szkolenia nie mają na celu bezpośrednio przygotowania do certyfikacji, lecz ich celem nadrzędnym jest wyposażenie naszych Klientów w niezbędne narzędzia, techniki i wiedzę umożliwiające wdrożenie najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

W 2018 roku nastąpi podział na dwa cykle:

- Focused Supply Chain oparty o program Principles of Operations Management (POM), w celu zastosowania najlepszych praktyk w swojej firmie, oraz 
- Certified In Production and Inventory Management (CPIM), dla potwierdzenia własnych kompetencji

W Polsce podział ten będzie obowiązywał od stycznia 2018 roku.

Program certyfikacyjny - CPIM - zostanie ograniczony do dwóch modułów, ściśle przygotowujących do zaliczenia testów. Będzie dedykowany osobom znającym już standard a pragnącym uzyskać oficjalne potwierdzenie swoich kompetencji. Pomagać temu będzie praca z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi.

Praktyczne aspekty, a także zrozumienie bogactwa APICS Body of Knowledge będą tematem cyklu Focused Supply Chain opartego o program Principles of Operations Management - POM.

W Polsce POM będzie realizowany w znanym już układzie pięciu modułów APICSa (będzie odpowiednikiem do tej pory prowadzonych pięciu modułów szkoleń CPIM). Dzięki jasnemu rozdzieleniu od czystego przygotowania do egzaminu od 2018 roku moduły te jeszcze mocniej skupią się na praktycznych aspektach stosowania i wdrażania podejścia APICSa do życia firm.